Politica de reclamatii

Prezenta procedura reglementeaza procesul de solutionare a sesizarilor primite de la utilizatorii finali, clienti persoane fizice sau juridice ai SC ROGER INVEST SRL, care beneficiaza de serviciile noastre.

Sesizarea este o solicitare a utilizatorilor finali de rezolvare a unor situatii considerate de catre acestia drept abateri de la conditiile legale sau contractuale de furnizare a serviciilor, la care este asteptat un raspuns sau o rezolutie.

Clientii care beneficiaza de servicii furnizate de SC ROGER INVEST SRL pot adresa in limba romana sesizarile:

  • Telefonic, la numerele de telefon 0799.911.911 sau 0736.116.116.
  • Prin e-mail, la adresa office@laveta.ro.

Sesizarea este o solicitare a utilizatorilor finali de rezolvare a unor situatii considerate de catre acestia drept abateri de la conditiile legale sau contractuale de furnizare a serviciilor, la care este asteptat un raspuns sau o rezolutie. Este necesar ca sesizarea sa cuprinda datele de identificare ale clientului care reclama, cat si datele sale de contact (adresa si numar telefon) la care doreste sa primeasca raspunsul.

Termenul de depunere sesizari este de maxim 14 zile de la data livrarii comenzii.
Termenul maxim de rezolvare al reclamatiilor este de maxim 14 zile de la data sesizarii.

Utilizatorul final va fi informat cu privire la rezultatul sau stadiul demersurilor efectuate pentru solutionarea reclamatiei sale, printr-un mesaj scris din partea SC ROGER INVEST SRL pe adresa de e-mail specificata de acesta in momentul sesizarii.

In cazul aparitiei unor litigii, se va incerca solutionarea pe cale amiabila, iar daca aceasta procedura esueaza, utilizatorii pot apela la orice alte proceduri extrajudiciare sau se pot adresa instantelor competente.

0799.911.911