Termeni si conditii

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. Roger Invest SRL isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare. Cea mai recenta versiune poate fi accesata in aceasta pagina.

Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Termenilor si conditiilor de ultilizare, si implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea si reprezinta intelegerea dintre parti.

Relatia dintre parti este guvernata de urmatoarele acte normative:

  • OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
  • OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii
  • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor
  • Legea 365/2002 privind comertul electronic

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Vânzător – S.C.Roger Invest S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Erou Tataru Petre, nr 62, sector 5, având Cod de Înregistrare Fiscală RO26636932.
Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă.
Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridica care are sau obtine acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către S.C. Roger Invest S.R.L. (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între S.C. Roger Invest S.R.L. și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.
Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni și Condiții Generale.
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care contine informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.
Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior.
Site – magazinul online găzduit la adresa web www.laveta.ro și subdomeniile acestuia.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.
Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.
Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Bunuri și/sau Servicii, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
Conținut – reprezintă: toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate de către acesta; informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.
Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în sectiunea “Cont/Coșul meu”, precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.
Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către S.C. Roger Invest S.R.L., Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor, așa cum sunt precizate în descrierea acestora.
Document – prezentele Termeni și Condiții.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii.
2.4. Pentru Comenzile ce urmează a fi ridicate de la sediul Vânzătorului, prețurile și rezervările Bunurilor și/sau Serviciilor sunt valabile 72 (șaptezecișidouă) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.
2.5. Documentul și informațiile puse la dispozitie de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garantie emis de către Vânzător, dacă este cazul.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.
3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificari pentru aceasta.
3.3. Vânzătorul poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ T.V.A.
3.5. În cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.
3.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorul, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decat cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorul asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuirea unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Vânzătorului.
5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului cu referire la acel Conținut.
5.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.
5.5. În cazul în care Vânzătorul conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt tert care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.
5.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului și/sau al angajatului/prepusului Vânzător care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, în cazul în care acesta exista.

6. COMANDA
6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături sau prin formularul de contact, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adaugat în coșul de cumparaturi, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.
6.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului a tranzacției, în cazul plății online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site, sunt incomplete și/sau incorecte.
6.5. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunostință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
6.6. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată pe Site

7. CONFIDENȚIALITATE
7.1. Vânzătorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
7.2. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

8. COMUNICĂRI COMERCIALE
8.1. In urma achiziționării unui Bun sau Serviciu, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicari Comerciale cu privire la: înregistrarea comenzii, procesarea plății, expedierea Bunurilor, informații generale și tematice cu privire la oferte sau promoții.
8.2. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale continând informații generale și tematice, inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător sau prin contactarea Vânzătorului în acest sens.

9. FACTURARE – PLATA
9.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.laveta.ro nu includ T.V.A.
9.2. Prețul, modalitatea și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.
9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute pe site, exclusiv în format electronic, prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Comandă.
9.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Comandă.
9.5. Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu sunt accesibile Vânzătorului și nici nu vor fi stocate de către Vânzător sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

10. LIVRAREA ȘI RETURUL BUNURILOR
Asiguram livrare gratuita in Bucuresti pentru comenzile de minim 200 lei fara TVA. Daca sunteti nemultumit de produsele comandate, va vom returna contravaloarea comenzii, mai putin taxele de transport si manipulare.

0799.911.911